produkty

Agregaty kogeneracyjne

Agregaty kogeneracyjne (jednostki kogeneracyjne) ELTECO PETRA
są urządzeniami przeznaczonymi do stałego wytwarzania zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej przy użyciu gazowych silników spalinowych zasilanych: biogazem (różnego pochodzenia np. oczyszczalnianym, składowiskowym, rolniczym), gazem ziemnym, gazem kopalnianym, syngazem, LPG.
Agregaty kogeneracyjne ELTECO PETRA mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest jednoczesna produkcja energii elektrycznej i cieplnej, bądź tam, gdzie dostępne jest tanie paliwo w postaci biogazu, gazu ziemnego, itp.
W sytuacji gdy priorytetem jest produkcja energii elektrycznej, natomiast wytwarzanie energii cieplnej nie jest konieczne lub z jakichś powodów niemożliwe do zrealizowania, proponujemy Państwu prostsze i tańsze rozwiązanie - agregaty prądotwórcze ELTECO PETRA z silnikami gazowymi.

Przykładowe zastosowania systemów kogeneracyjnych ELTECO:

 • biogazownie rolnicze i przemysłowe
 • oczyszczalnie ścieków
 • składowiska odpadów komunalnych
 • elektrociepłownie
 • kompleksy użyteczności publicznej - hotele, aquaparki
 • kopalnie
 • różnorodne instalacje przemysłowe

Budowa agregatu kogeneracyjnego ELTECO PETRA:

 • gazowy silnik spalinowy (MAN, MWM, PERKINS, GUASCOR)
 • generator prądu (MARELLI, LEROY-SOMER, STAMFORD, AvK, MECC ALTE)
 • system wymienników ciepła
  (pozwalający na odzyskiwanie energii cieplnej powstającej w trakcie pracy urządzenia)
 • system awaryjnego chłodzenia
 • oraz układ automatycznej regulacji i sterowania

Agregaty kogeneracyjne ELTECO PETRA
są przeznaczone do pracy w trybie pełnej automatyki, dostarczane są wraz z kontrolerami, pozwalającymi na monitorowanie stanów eksploatacyjnych i sterowanie urządzeniami. Kontrolery wyposażone są min. w: wyświetlacz LCD, przyciski obsługowe, wskaźniki informacyjne.
Podczas eksploatacji automatycznie kontrolowany jest szereg parametrów urządzenia, włącznie ze stanem elektrycznej sieci rozdzielczej i jakość współpracy agregatu lub jednostki z siecią. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, urządzenie sygnalizuje taki stan, a w razie konieczności możliwe jest zatrzymanie urządzenia - agregatu prądotwórczego lub jednostki kogeneracyjnej.

Zdalny monitoring i nadzór
Zarówno agregaty prądotwórcze jak i jednostki kogeneracyjne z silnikami gazowymi, mogą być zdalnie monitorowane i sterowane. Połączenie realizowane jest przy pomocy dedykowanego oprogramowania lub systemów SCADA i może być nawiązywane poprzez szereg protokołów: RS 232/422/485, USB, modemy GSM, sieć ethernet / internet.

Oferujemy dowolne wersje zabudowy

 • otwarte / niezabudowane
 • wyciszone obudowy
 • wyciszone kontenery
 • budynki - konstrukcje lekkie

WYBIERZ JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
Zaletą systemów kogeneracyjnych oferowanych przez ELTECO jest produkt kompletny i dopasowany do wymagań Klienta. Proponujemy gotowe rozwiązania w oparciu o typoszeregi, jak również pomagamy w modyfikacjach dostosowujących produkt do Państwa oczekiwań i wymagań.

TOP

Osprzęt dla biogazowni

Posiadamy w swojej ofercie gamę różnorodnych urządzeń .....

Stacje przygotowania biogazu

Filtry z węglem aktywnym
W procesie fermentacji powstający biogaz zawiera w swoim składzie siarkowodór, związki krzemu potocznie zwane siloksanami, amoniak i inne powodujące niekorzystny efekt przy spalaniu w silnikach gazowych i kotłach. Z wymienionych powyżej powodów zaleca się zastosowanie instalacji do uzdatniania biogazu do poziomów zalecanych przez producentów silników gazowych. Ze wskazanych powyżej powodów przed agregatami kogeneracyjnymi zastosować należy filtr z węglem aktywnym.

Odsiarczanie mikrobiologiczne lub chemiczne
W przypadku wysokich zawartości siarkowodoru w produkowanym biogazie zaleca się instalacje odsiarczania mikrobiologicznego lub chemicznego. Praca agregatu kogeneracyjnego na biogazie o wysokiej zawartości siarkowodoru może spowodować trwałe uszkodzenie silnika. Z wymienionych powyżej powodów zaleca się zastosowanie instalacji do odsiarczania biogazu do poziomów zalecanych przez producentów silników gazowych.

Dmuchawy biogazu oraz węzły tłoczne
Biogaz podawany na ścieżkę gazową agregatu kogeneracyjnego musi posiadać odpowiednie ciśnienie w tym celu w instalacji biogazu należy zainstalować dmuchawę biogazu lub węzeł tłoczny w zabudowie kontenerowej.

Stacja osuszania biogazu
W procesie fermentacji powstający biogaz zawiera w swoim składzie wodę w postaci gazowej, która po schłodzeniu może wykraplać się w linii gazowej powodując niekorzystny efekt przy transporcie gazu jak i przy spalaniu w silnikach gazowych oraz kotłach. Z wymienionych powyżej powodów zalecane jest zastosowanie instalacji do usuwania wilgoci do poziomów zalecanych przez producentów silników gazowych. Instalacja osuszania składać powinna się z wymiennika schładzającego (wykonanie ze stali kwasoodpornej minimum AISI304) współpracującego ze schładzaczem ochładzającym czynnik roboczy.

Pochodnie biogazu
Niejednokrotnie wymagane jest spalenie nadmiaru produkowanego biogazu w tym celu zaleca się montaż pochodni biogazu (z otwartym, ukrytym lub zamkniętym płomieniem). Praca pochodni jest w pełni automatyczna.

Analizatory biogazu jak również syngazu (gazu powstającego ze zgazowania biomasy)
Dla prawidłowej pracy agregatu kogeneracyjnego wymagane jest doprowadzenie do rozdzielnicy sterowniczej sygnałów o bieżącej zawartości CH4 oraz H2S. W tym celu zaleca się montaż analizatora biogazu/syngazu. W zależności od wymagań Klienta możemy zaproponować pomiar następujących parametrów dla:

 • biogazu: CH4, H2S, CO
 • syngazu: CO, CO2, CH4, H2, O2

Układy pomiarowe spełniające wymogi URE
możliwość rozliczenia produkowanej energii elektrycznej pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji

 • liczniki energii elektrycznej brutto
 • liczniki ciepła
 • gazomierze
Elteco - system przygotowania biogazuElteco - system przygotowania biogazu
Elteco - pochodniaElteco - pochodnia
Elteco - system przygotowania biogazuElteco - system przygotowania biogazu
TOP
2. Układy pomiarowe spełniające wymogi URE (możliwość rozliczenia produkowanej energii elektrycznej pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji): a) Liczniki energii elektrycznej brutto b) Liczniki ciepła c) Gazomierze

Agregaty Prądotwórcze

Dostarczamy i instalujemy agregaty prądotwórcze o mocy elektrycznej w zakresie od 9 kVA do 2500 kVA (moc pojedynczego agregatu). Wszystkie oferowane przez naszą firmę agregaty prądotwórcze objęte są gwarancją i mają zapewnioną pełną obsługę serwisową (gwarancyjny i pogwarancyjną).

Budowa zespołu prądotwórczego

 • moc elektryczna: 9 - 2500 kVA (moc pojedynczego agregatu)
 • silnik wysokoprężny renomowanych producentów: CUMMINS, DEUTZ, IVECO, LOMBARDINI, MTU, PERKINS, VOLVO PENTA
 • prądnica synchroniczna bezszczotkowa z automatyczną regulacją napięcia (Leroy Somer, Mecc Alte, Marelli, Stamford)
 • stalowa rama ze zbiornikiem paliwa umożliwiającym pracę od 7 do 24 godzin
 • tłumik wydechu spalin
 • zabezpieczenie prądnicy
 • układ chłodzenia silnika
 • akumulator rozruchowy
 • rozdzielnice elektryczne ze sterownikiem mikroprocesorowym agregatu (do pracy ręcznej, automatycznej, do współpracy z SZR, praca równoległa z siecią energetyczną lub innymi jednostkami)

Opcjonalne wyposażenie
W celu jak najlepszego dopasowania agregatu prądotwórczego do Państwa potrzeb proponujemy możliwość rozbudowania podstawowego wyposażenia agregatu prądotwórczego o opcje dodatkowe, min.:

 • wyciszona zabudowa kontenerowa lub obudowa wyciszona odporna na warunki atmosferyczne spełniająca wymagania stawiane przez dyrektywę UE dot. urządzeń pracujących na zewnątrz (2000/14/WE)
 • homologowane podwozie jedno lub dwuosiowe (dotyczy agregatów obudowanych)
 • wanna ekologiczna pod zbiornikiem paliwa do przechwytu ewentualnych wycieków cieczy technologicznych
 • tłumiki wydechu spalin o większym tłumieniu -30dB(A), -45dB(A)
 • podgrzewanie cieczy chłodzącej
 • zdalny panel obsługowy
 • zbiorniki zewnętrzne jedno lub dwupłaszczowe, pojedyncze lub połączone w baterie zbiorników, wyposażone w pompę automatycznego przepompowywania
 • zewnętrzna szafa z układem SZR

Tandem zasilania rezerwowego
Agregat prądotwórczy w połączeniu z zasilaczem rezerwowym UPS tworzy idealny system rezerwowego zasilania, który kompensuje wady agregatu jak i zasilacza rezerwowego UPS pracujących samodzielnie (tzn. względnie krótki czas podtrzymania zasilacza rezerwowego UPS i przerwa w zasilaniu podczas rozruchu agregatu prądotwórczego). Przy takim systemie, zasilacz rezerwowy UPS zapewnia bezprzerwowość zasilania bezpośrednio po zaniku podstawowej sieci zasilającej na czas rozruchu agregatu prądotwórczego, to jest czas około 10 - 15 sekund, po upływie którego rolę źródła zasilania do czasu powrotu podstawowej sieci zasilającej przejmie agregat prądotwórczy.

TOP

Agregaty Prądotwórcze

Dostarczamy i instalujemy agregaty prądotwórcze o mocy elektrycznej w zakresie od 9 kVA do 2500 kVA (moc pojedynczego agregatu). Wszystkie oferowane przez naszą firmę agregaty prądotwórcze objęte są gwarancją i mają zapewnioną pełną obsługę serwisową (gwarancyjny i pogwarancyjną).

Budowa zespołu prądotwórczego

 • moc elektryczna: 9 - 2500 kVA (moc pojedynczego agregatu)
 • silnik wysokoprężny renomowanych producentów: CUMMINS, DEUTZ, IVECO, LOMBARDINI, MTU, PERKINS, VOLVO PENTA
 • prądnica synchroniczna bezszczotkowa z automatyczną regulacją napięcia (Leroy Somer, Mecc Alte, Marelli, Stamford)
 • stalowa rama ze zbiornikiem paliwa umożliwiającym pracę od 7 do 24 godzin
 • tłumik wydechu spalin
 • zabezpieczenie prądnicy
 • układ chłodzenia silnika
 • akumulator rozruchowy
 • rozdzielnice elektryczne ze sterownikiem mikroprocesorowym agregatu (do pracy ręcznej, automatycznej, do współpracy z SZR, praca równoległa z siecią energetyczną lub innymi jednostkami)

Opcjonalne wyposażenie
W celu jak najlepszego dopasowania agregatu prądotwórczego do Państwa potrzeb proponujemy możliwość rozbudowania podstawowego wyposażenia agregatu prądotwórczego o opcje dodatkowe, min.:

 • wyciszona zabudowa kontenerowa lub obudowa wyciszona odporna na warunki atmosferyczne spełniająca wymagania stawiane przez dyrektywę UE dot. urządzeń pracujących na zewnątrz (2000/14/WE)
 • homologowane podwozie jedno lub dwuosiowe (dotyczy agregatów obudowanych)
 • wanna ekologiczna pod zbiornikiem paliwa do przechwytu ewentualnych wycieków cieczy technologicznych
 • tłumiki wydechu spalin o większym tłumieniu -30dB(A), -45dB(A)
 • podgrzewanie cieczy chłodzącej
 • zdalny panel obsługowy
 • zbiorniki zewnętrzne jedno lub dwupłaszczowe, pojedyncze lub połączone w baterie zbiorników, wyposażone w pompę automatycznego przepompowywania
 • zewnętrzna szafa z układem SZR

Tandem zasilania rezerwowego
Agregat prądotwórczy w połączeniu z zasilaczem rezerwowym UPS tworzy idealny system rezerwowego zasilania, który kompensuje wady agregatu jak i zasilacza rezerwowego UPS pracujących samodzielnie (tzn. względnie krótki czas podtrzymania zasilacza rezerwowego UPS i przerwa w zasilaniu podczas rozruchu agregatu prądotwórczego). Przy takim systemie, zasilacz rezerwowy UPS zapewnia bezprzerwowość zasilania bezpośrednio po zaniku podstawowej sieci zasilającej na czas rozruchu agregatu prądotwórczego, to jest czas około 10 - 15 sekund, po upływie którego rolę źródła zasilania do czasu powrotu podstawowej sieci zasilającej przejmie agregat prądotwórczy.

TOP

Zasilacze rezerwowe UPS

Nasza firma posiada w ofercie zasilacze bezprzerwowe UPS produkcji własnej ELTECO - seria PLi, jak również firm SOCOMEC UPS i XTREME POWER CONVERSION (XPC), poczynając od najmniejszych o mocach 600 VA, a kończąc na bardzo dużych jednostkach o mocach do 900 kVA. Dzięki rozbudowanym konfiguracjom równoległym łączna moc systemu zasilaczy bezprzerwowych UPS może osiągnąć moc nawet 5400 kVA (4800kW).

Zasilacze rezerwowe UPS ELTECO PLi

Zasilacze UPS serii PL zapewniają zasilanie urządzeń niezależnie od przerw i jakości sieci zasilającej. Zabezpieczają urządzenia przed zapadami i skokami napięcia, filtrują wszelkie zniekształcenia napięcia występujące w sieci zasilającej.
Seria zasilaczy UPS PL I wykonana jest w zakresie mocy od 8 do 40 kVA. W jednej obudowie pod elektronicznym modułem mocy zainstalowano wewnętrzny moduł bateryjny (pojemność akumulatora od 7-27Ah). Rozbudowa czasu podtrzymania jest możliwa dzięki dodatkowym modułom bateryjnym (do 100Ah) o wysokości 1000, 1400 mm, które można łączyć równolegle. Technologia podwójnej konwersji ON-LINE zapewnia bezprzerwowe zasilanie odbiorów poprzez transfer energii i pracę w trybie bateryjnym

Zasilacze rezerwowe ELTECO PLi zostały opracowane przy użyciu najbardziej zaawansowanej technologii - multiprocesorowe zarządzanie na bazie DSP, pozwalające realizować najbardziej zaawansowane algorytmy zarządzania, zwiększając jakość i niezawodność systemu oraz technologia SMD, nowoczesnych urządzeń półprzewodnikowych (tranzystory IGBT na wejściu i wyjściu).

Funkcjonalność systemu można łatwo rozszerzyć poprzez instalację opcjonalnych modułów:

 • adapter SNMP - umożliwia komunikację poprzez sieć LAN z nadrzędnym systemem lub aplikacją monitorującą
 • moduł SMS - umożliwia wysyłanie wiadomości SMS dot. stanu urządzenia
 • moduł GPRS - umożliwia transfer danych do aplikacji monitoringu za pomocą operatorów telefonii komórkowej
 • różnorodność interfejsów komunikacyjnych: RS422, RS232, RS485
 • moduł wejść i wyjść - umożliwia zwiększenie liczby wejść i wyjść urządzenia
 • moduł wejść analogowych - umożliwia podłączenie czujników środowiskowych (temperatura , wilgotność powietrza,)

Cechy zasilaczy rezerwowych ELTECO PLi:

 • wysoka tolerancja napięć wejściowych, od 190 do 275V
 • wysoka sprawność do 95% - oszczędność energii dla użytkownika
 • większe możliwości przeciążeń - 150% przeciążenie przez 1 min w trybie on-line (ciągle w trybie Bypass i ECO)
 • współczynnik mocy wyjściowej równy 1
 • korekcja współczynnika mocy (PFC) na wejściu
 • kolorowy wyświetlacz dotykowy, dynamiczne menu
 • monitoring parametrów sieci i obciążenia pozwala na łatwą identyfikację i stan systemu zasilania
 • w standardzie BFP (back feed protection)
 • zminimalizowanie wpływu na sieć zasilającą
 • możliwość jednoczesnej pracy z sieci i baterii
 • możliwość startu z baterii
 • możliwość pracy przy obecności sieci jednej lub dwóch faz
 • zaawansowane zarządzanie akumulatorami
 • możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych
 • ”miękki start” na sieci przy pomocy baterii
 • małe gabaryty ułatwiające obsługę
 • możliwość pracy w pomieszczeniach o słabej wentylacji
TOP

Zasilacze rezerwowe - Xtreme Power Conversion (XPC)

ELTECO przedstawia nowość na naszym rynku - zasilacze bezprzerwowe UPS produkcji XTREME POWER CONVERSION (XPC), których jesteśmy wyłącznym i autoryzowanym przedstawicielem na terenie Polski. Poniżej przedstawiamy przykładowe zasilacze UPS z oferty XPC.

seria XVTi

 • dostępne modele: 600 VA, 800 VA, 1000 VA, 1500 VA
 • Automatic Voltage Regulation (AVR)
 • inteligentne zarządzanie ładowaniem akumulatorów
 • zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem
 • USB i oprogramowanie monitorujące umożliwia komunikację typu plug and play
 • Funkcja Cold Start

seria G90

 • dostępne modele: 1000VA, 2000VA, 3000VA
 • możliwość montażu rack lub tower
 • podwójna konwersja on-line, sprawność 98% w trybie ECO
 • zredukowane zużycie energii
 • współczynnik mocy wyjściowej (Power Factor) PF=0,9 - wyższa moc zasilania w Watach
 • kompaktowe wymiary, wysokość w szafie rack 2U

seria NXTi

 • dostępne modele: 6 kVA i 10 kVA w wersji jednofazowej 1f/1f
 • dostępne modele: 20 kVA i 30 kVA, w wersji trójfazowej 3f/3f
 • technologia podwójnej konwersji On-line
 • wbudowany ręczny bypass serwisowy
 • model K, baterie wewnątrz UPSa
 • model KL dostosowane do pracy z zewnętrzną baterią zapewniający długi czas podtrzymania
 • oszczędność energii, sprawność 98% w trybie ECO
 • możliwość pracy równoległej 3x10kVA dla zwiększenia mocy systemu lub redundancji N+1

seria modułowa 20kVA, R90

 • współczynnik mocy wyjściowej (Power Factor) PF=0,9 - wyższa moc zasilania w Watach
 • praca równoległa - zwiększenie mocy systemu do 200kVA lub redundancji N+1
 • konfiguracja napięcia wyjściowego 415/240V, 400/230V lub 380/220V
 • technologia podwójnej konwersji On-line oraz tryb ECO
 • częstotliwość 50 lub 60 Hz

moduł bypass, XBDM 20A

 • ułatwia naprawę lub wymianę UPS’a redukując koszty związane z przestojem
 • montaż w szafach rack, 1U
 • do 10 wyjść jako dystrybucja i bypass zawarte w jednej obudowie
 • obciążalność 20A
 • proste podłączenie
 • ochrona przed przepięciami
TOP

Zasilacze rezerwowe Socomec UPC

Elteco jest oficjalnym dystrybutorem SOCOMEC UPS, jednego z największych producentów zasilaczy bezprzerwowych w Europie. Poniżej przedstawiamy przykładowe zasilacze bezprzerwowe UPS produkcji SOCOMEC dostępne w naszej ofercie.

seria GREEN POWER 2.0

 • zakres mocy 10-120kVA – Masterys GP
 • zakres mocy 160 -500kVA – Delphys GP
 • sprawność 96%
 • wyjściowy współczynnik mocy PF=1
 • kVA=kW (25% więcej mocy w porównaniu z UPSami z PF równym 0,8)
 • „czysty prostownik” współczynnik mocy wejściowej > 0,99, THDi<2,5%
 • rozbudowane interfejsy komunikacyjne i system zarządzania akumulatorami EBS

seria Delphys MP, MX wersja elite

 • zakres mocy 80 - 200kVA – Delphys MP
 • zakres mocy 250 - 900kVA – Delphys MX.
 • wyjściowy transformator separacyjny – separacja galwaniczna
 • rozbudowana architektura pracy równoległej, max. mocy systemu 5400kVA (6x900kVA)
 • możliwość integracji bypassu (centralny, rozproszony, multi)
 • optymalna współpraca z przełącznikami statycznymi typu STS
 • optymalna współpraca z dynamicznymi magazynami energii Flywheel.

seria BC, Business Critical

 • Masterys BC - zakres mocy 8, 10, 12, 15, 20 kVA, wersje 3f/1f, 3f/3f
 • Masterys BC - zakres mocy 10 - 120 kVA, wersje 3f/3f
 • Delphys BC - zakres mocy 160 - 200 kVA, wersje 3f/3f
 • doskonały współczynnik jakości do ceny
 • kompaktowe wymiary, zmniejszona podstawa obudowy
 • elastyczne rozwiązania bateryjne
 • skalowalna wysokość 800, 1000, 1400mm (do 40kVA) umożliwiająca ponad 1h pracy na akumulatorach wewnętrznych bez konieczności montażu osobnej szafy bateryjnej lub stelaża.

seria Netys UPS jednofazowy

 • Netys RT, 1000- 11000 VA technologia podwójnej konwersji on-line
 • Netys PR, 1000 - 3000 VA technologia line – interactive z AVR
 • możliwość montażu w wersji tower lub rack
 • Netys PR 1000rack, 1500rack – wysokość tylko 1U
 • szeroki zakres protokołów komunikacyjnych, integracja z siecią LAN lub BMS
 • wyświetlacz LCD (5000 - 11000VA)
 • opcja redundancji równoległej 1+1 (5000 - 11000VA)
TOP

Instalacje skojarzone

Proponujemy Państwu

 • instalacje gazowe
 • systemy oczyszczania i przygotowania biogazu
 • stacje transformatorowe
 • kotły odzysknicowe
 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje wyrzutu spalin
 • instalacje paliwowe
 • instalacje wodno - sanitarne
 • wsparcie na etapie projektowym
 • OPOMIAROWANIE: energii elektrycznej, energii cieplnej (woda, para, spaliny), gazu
TOP

realizacje

agregaty kogeneracyjne i osprzęt dla biogazowni

Agregaty kogeneracyjne

agregaty pradotwórcze

Agregaty prądotówrcze

zasilacze rezerwowe UPS

Zasilacze rezerwowe UPS